Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada
the 18th Pan-American Shitoryu Karate Championships - Canada 2017

Shitoryu Karate Canada, Annual Gasshuku 2013