Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada
the 18th Pan-American Shitoryu Karate Championships - Canada 2017

Kyoshi Shoko Sato Seminar 2011