Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada
the 18th Pan-American Shitoryu Karate Championships - Canada 2017

7th WSKF World Chamapionships – Japan 2013