Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

15th Pan-American Shitoryu Karate Championships